Sayın Katılımcılarımız

Kongremiz YÜZYÜZE ve ONLINE olarak iki şekilde gerçekleştirilecektir. Fiili olarak kongreye katılacak katılımcılarımızın yukarıdaki menüden YÜZYÜZE KATILIM KOŞULLARINI incelemelerini rica ederiz.

Virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler  doğrultusunda YÖK'ün 06.03.2020 tarihinde duyurusu gereğince ve sizlerden gelen talepler üzerine kongrelerimiz ONLINE ve YÜZYÜZE olarak gerçekleştirilecektir.

Sunum yapan katılımcılarımızın katılım belgeleri pdf olarak kongre sonrasında gönderilecektir.

Kongremiz aynen fiziksel sözlü sunumda olduğu gibi doçentlik, yükselme ve atama kriterlerini karşılamaktadır.

Sunum interaktif bir ortamda gerçekleşeceğinden bütün katılımcılar etkileşim halinde olacaklardır.

 

 

YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarih ve 30 numaralı toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırmıştır. Böylelikle Özet ve Tam metinlerinizi gönderirken ORCID NO yazılması zorunludur.

Saygılarımızla

Ege Kongresi Düzenleme Kurulu

http___haber.tuvimer.com_wp-content_uplo

(free for participants from foreign countries)

İZMİR poster2_002.jpg

2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ

27 - 28 Mart 2021

İZMİR

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

27 - 28 Mart 2021

İZMİR

İZMİR poster2_001.jpg

© 2020 by UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ DERNEĞİ

Kongre Kitapları ayrı ayrı ISBN numarası ile

15 Nisan 2021

tarihinde yayınlanacaktır.

UBAK Uluslararası Bilimler Akademisi Derneği